Delavsko-punkerska univerza vabi na peto predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 18. januarja 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Tadej Troha

GREH IN ČUDEŽ

Je mogoče hkrati govoriti o grehu in čudežu? Pozitivni odgovor bo kot argument navedel, da sta oba kršitvi zakona, prvi Postave, drugi Narave. Negativni odgovor bo svoje stališče zagovarjal z besedami, da je prvi pri človeku, drugi pri Bogu. Oba odgovora sta napačna…

Tadej Troha je podiplomski študent filozofije in mladi raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!