Delavsko-punkerska univerza vabi na enajsto predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 8. marca 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Samo Tomšič

SPOVED IN PSIHOANALIZA

Obstajajo kritiki psihoanalize, ki analitično proceduro reducirajo na krščanske spovedne tehnike. Najresnejši poskus v tej smeri je tvegal Michel Foucault v svojem projektu »arheologije psihoanalize«. Foucaultove teze bomo soočili z razdelavami analitične procedure in novo konceptualizacijo nezavednega v poznem Lacanovem poučevanju in pokazali, da psihoanalitična »praksa blebetanja« znatno odstopa od »moči resnice« in »dela vednosti«, ki tvorita vozlišče religiozne spovedi. Skozi prizmo psihoanalize se greh izkaže kot to, kar je: pomota, ki je usoda slaboumne živali. Vprašanje je, kako s to pomoto shajati.

Samo Tomšič je mladi raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!