Delavsko-punkerska univerza in ZRC SAZU predstavljata:

Simpozij

Toleranca - med etiko in politiko

12. in 13. oktober 2006

"nekaj obskurnega je v naravi tolerance ..."
Bernard Williams

Namen simpozija je razprava o ključnih konceptualnih problemih in vprašanjih tolerance. Kajti četudi so značilno historične okoliščine, v katerih je toleranca vzniknila, izginile in so vprašanja, ki so nekoč bila predmet tolerance, postala predmet pravic, temeljni problemi tolerance ostajajo. Torej, kaj je toleranca, kaj so njeni temelji in meje, kaj argumenti zanjo?

Ob tem, da je toleranca v sodobnosti soočena z vedno novimi izzivi, ki jih prinašajo dru?beni in politični fenomeni, kakršni so na primer globalizacija, migracije itd., se zdi, da smo danes z vprašanji pojma in prakse tolerance soočeni še na neki drugi ravni. ?ivahnim razpravam o argumentih zanjo navkljub, smo namreč v prevladujočem javnem diskurzu priča zagovoru tolerance – in to tako na ravni koncepta kakor prakse –, ki je malodane reduciran na golo obsojanje netolerance. Toleranca tako postaja prav vse, česar nismo in ne obsodimo kot netoleranco. Problem na tem mestu seveda ni kritika netolerance, npr. v primeru diskriminacije ali kratenja temeljnih pravic. Bistvo problem tako zastavljenega zagovora je v njegovi poenostavljeni vnaprejšnji vrednostni opredelitvi tolerance. Namreč s tem, ko je bila pripoznana kot ena izmed vrednot in načel na kateri temeljijo politični in dru?beni odnosi v demokratičnih dru?bah, je hkrati postala nevprašljivo vnaprejšnje »dobro na sebi«. Tako je toleranca sprevržena v prazno floskulo, kamor se po načelu relativizma lahko vpisuje prav vse, nenazadnje tudi netoleranca do ksenofobije. Toleranca tako v polju, kjer bi se naj udejanjala, ni več ne vprašanje prakse, ne teorije, postala je vprašanje ideologije.

Tega pa nikakor ne gre odpraviti z zamahom leve roke, saj nedvomno kliče po razpravi in ka?e na aktualnost koncepta tolerance.

Četrtek 12. oktober 2006.

Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4

10:00 - 10:50 John Horton: Why the Traditional Conception of Toleration still Matters? [ mp3 ogg ]

11:00 - 11:50 Gorazd Korošec: Enlightenment Politics and Tolerance - From Religions to Social Issues [ mp3 ogg ]

12:00 - 12:50 Nenad Miščevič: Toleration or Assimilation [ mp3ogg ]


15:00 - 15:50 Igor Pribac: Toleration in Spinoza

16:00 - 16:50 Yves Charles Zarka: Toleration as a Juridico-political Problem

17:00 - 17:50 Boris Vezjak: On Denying Intolerance

18:00 - 18:50 Elvio Baccarini: Enforcement of Morality


petek 13. oktober 2006.

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15

10:00 - 10:50 Janez Krek: Education and Toleration: Before Virtue, Toleration Requires Respect for the Form

11:00 - 11:50 Elisabetta Galeotti: Universalism, Relativism and Applied Ethics. The case of female circumcision

12:00 - 12:50 Žarko Puhovski: Constitutive Tolerance in Civil Society

13:00 - 13:50 Gorazd Kovačič: Ideology and the Limits of Tolerance


DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!