Audio zapisi simpozija Delavsko-punkerske univerza in ZRC SAZU:

Toleranca - med etiko in politiko

12. in 13. oktober 2006

"nekaj obskurnega je v naravi tolerance ..."
Bernard Williams

John Horton: Why the Traditional Conception of Toleration still Matters?
40 min 39s [ mp3 ]

Gorazd Korošec: Enlightenment Politics and Tolerance - From Religions to Social Issues
33min 45s [ mp3 ]

Nenad Miščevič: Toleration or Assimilation
36min 49s [ mp3 ]

Igor Pribac: Toleration in Spinoza
31min 36s [ mp3 ]

Yves Charles Zarka: Toleration as a Juridico-political Problem
32min 55s [ mp3 ]

Boris Vezjak: On Denying Intolerance
40min 47s [ mp3 ]


Janez Krek: Education and Toleration: Before Virtue, Toleration Requires Respect for the Form
[ mp3 ]

Elisabetta Galeotti: Universalism, Relativism and Applied Ethics. The case of female circumcision
[ mp3 ]

Gorazd Kovačič: Ideology and the Limits of Tolerance
[ mp3 ]


DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!