Delavsko-punkerska univerza vabi na petnajsto predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 5. aprila 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Alenka Spacal

GREH, TELO IN SPOL V ŽANRU AKTA

Tema greha bo v predavanju obravnavana ob problematiki spola in spolne razlike v vizualnih reprezentacijah umetniškega akta. Na začetku bodo predstavljene različne slikarske upodobitve izvirnega greha in izgona iz raja (Masaccio, Dürer, Michelangelo). Biblijska zgodba o izvirnem grehu bo izpostavljena v kontekstu nadaljnjih tolmačenj binarne opozicije med Adamom, ki naj bi bil na strani moškosti pojmovan kot subjekt in Evo, ki naj bi se v vlogi paradigmatične ženskosti nahajala na strani grešne telesnosti in bila za kazen podrejena moškemu. Figure žensk so bile na likovnih delih pogosto upodobljene v seksualiziranih vlogah zapeljivih, varljivih in zvijačnih grešnic, medtem ko so moški temu nasproti nastopali v vlogah umetnikov, gledalcev, voajerjev.

Ob ikonografskem motivu Adama in Eve, ki je umetnikom predstavljal eno redkih priložnosti za upodabljanje golega človeškega telesa, bosta tematizirana pojma nagosti in golote. Od podob prvih dveh upodobljenih aktov, ki sta v tradiciji likovne umetnosti predstavljala Adama in Evo, se bomo preusmerili najprej k obravnavi žanra akta nasploh, nato pa k podobam golega ženskega telesa. Na koncu bo predstavljen tudi subverzivni obrat v reprezentacijah lastnega razkritega telesa v feminističnih umetniških praksah. Na eni strani bodo tako obravnavana dela klasičnih predstavitev ženskega telesa kot „objekta pogleda“, na drugi pa upodobitve lastnega golega telesa umetnic in njihovi poskusi vzpostavitve aktivnega umetniškega subjekta.

Predavanje bo temeljilo na analizi konkretnih zgledov vizualnih reprezentacij, ki bodo v kontekstu spolne razlike odprla nekatera vprašanja glede upodabljanja ženskih in moških teles v žanru akta ter njihovega različnega navezovanja na pojmovanje grešnosti.
Michelangelo, Izgon iz raja, freska iz Sikstinske kapele, (1508-1512)Alenka Spacal je doktorska študentka vizualne kulture in feministične teorije na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete. Deluje kot teoretičarka, umetnica in likovna kritičarka.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!