Delavsko-punkerska univerza vabi na tretje predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 7. decembra 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Boštjan Plut

ZAKAJ DRUŽBA POTREBUJE GREH?

Da bi bolj spoznali kaj je greh je potrebno pogledati tudi izven evropske s krščanstvom zaznamovane civilizacije. Tako budizem ne dojema greha na podobne način, kot je to značilno za samo krščanstvo. Podobno lahko rečemo tudi za mazdaizem, ki predstavlja zopet drugačen pogled na ta pojem. Kljub razlikam pa obstaja tako v evropski, kot tudi v indijski in kitajski civilizaciji fenomen dejanj, ki se smatrajo za grešna, čeprav niso zakonsko prepovedana, ali pa se grešnost dejanj kaže tudi na metafizičnem nivoju in ne zgolj na pravnem.

Vprašanje, ki ga kljub različnosti lahko zastavimo je, kakšno vlogo ima greh znotraj družbe. Za nekatera grešna dejanja, kot je npr. incest je odgovor enostaven, gre za prepovedi, ki imajo povsem praktičen cilj, v konkretnem primeru, da preprečijo določene genetske bolezni. Pri številnih drugih pa se da prepoznati orodje vladajočih slojev, da okrepijo ali vsaj ohranijo koncentracijo moči v svojih rokah. Tako v naši sodobni družbi srečamo fenomen, ko je vožnja pod vplivom alkohola prekršek, samo kajenje marihuane pa je poleg prekrška za mnoge še greh.

Boštjan Plut je magister zgodovine, ima pa tudi diplomo iz filozofije. Trenutno dela kot asistent na Primorski univerzi. Področje njegovega raziskovanje je predvsem zgodovina srednjega veka.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!