Delavsko-punkerska univerza vabi na devetnajsto predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 10. maja 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Jan Peršič

O GREHU LAHKO GOVORI SAMO PONIŽNI

Uvodoma bo avtor argumentiral, da obstajajo samo "religiozni" teologi, to so tisti, ki teološke koncepte - kot je npr. "greh" - uporabljajo za tematiziranje svoje eksistencialne situacije. Z njimi skušajo artikulirati nekaj, kar jih osebno skrajno zadeva. Taka pozicija je duhovno pogojena. Kdor pa se ukvarja s teološkimi problemi "znanstveno objektivno", kot z nečim abstraktnim in tujim, kar se njega v bistvu ne tiče, bo samo po naključju povedal kaj teološko relevantnega. Njegova izvajanja bodo lahko konsistentna in duhovita, vendar bo govoril o DRUGI STVARI, kot kadar o (nominalno) istem govori "religiozni" teolog, zato se lahko glede "greha" že v izhodišču v bistvu ne razumemo. Temu bo sledil razmislek o grehu na osebni, eksistencialni ravni: o zakrknjenosti, ki je razlog za ne-vero. Ta zakrknjenost se imenuje "kletev zoper Svetega Duha" in je po cerkvenem nauku edini greh, ki vodi v pogubo. V sklepnem delu bo avtor polemiziral z nekaterimi mesti papeževe okrožnice "Sijaj resnice" in argumentiral, da nekatera stališča Cerkve nujno ne izhajajo iz mističnega jedra krščanstva.

Jan Peršič je amaterski mislec.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!