Delavsko-punkerska univerza vabi na izredno predavanje, ki bo v četrtek, 24. maja 2007, ob 19. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Philippe Van Parijs

POLITIčNA FILOZOFIJA ZA LEVICO XXI. STOLETJA

Kaj naj bo v današnjem svetu jedro levičarskega mišljenja? Ali naj nadaljuje s tem, da socializem postavlja nasproti kapitalizmu? Naj zagovarja enakost napram svobodi? Naj globalizaciji nasprotuje ali jo pospešuje? Naj promovira multikulturalizem ali patriotizem? Naj zagovarja, da človekove pravice prevladajo nad kulturno raznolikostjo, ali ravno obratno? Naj slavi vrednoto dela, varnosti, družine?

Philippe Van Parijs je belgijski filozof in politični ekonomist. Je izrazit zagovornik ideje univerzalnega temeljnega dohodka, tako s stališča pravičnosti kot izvedljivosti ter soavtor knjige „Brezplačno kosilo za vse?“. Predava ekonomijo in družbeno etiko na Université catholique de Louvain, Belgija ter je redni gostujoči profesor filozofije na Harvard University.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!