Delavsko-punkerska univerza vabi na štirinajsto predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 29. marca 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Ciril Oberstar

EKONOMIJA GREHA

Pojmovanje greha v krščanstvu je od nekdaj vezano na problematiko denarja. V Svetem pismu si lahko preberemo priliko o desetih minah ali priliko o talentih, beremo lahko o denarnem dolgu in odpuščanju dolgov, o usmiljenih in neusmiljenih upnikih. To nas ne bi smelo presenetiti, prej bi se morali začuditi, če temu ne bi bilo tako. Luther je svojo reformistično pot začel z nasprotovanjem prodaji odpustkov in njegov opus obenem premore tudi tekste s povsem ekonomsko problematiko. Kierkegaard na nekaterih ključnih mestih v svojih tekstih uporablja prispodobe iz finančnega sveta. Tako si je ob obilju primerjav greha z denarno ekonomijo vendarle vredno zastaviti vprašanje, kako je krščansko odrešenje povezano z logiko denarne ekonomije.

Ciril Oberstar je član programskega odbora Delavsko-punkerske univerze.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!