Delavsko-punkerska univerza vabi na deveto predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 22. februarja 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Andrej Kurillo

GREH IN POLITIKA
LEKCIJE "PURITANSKE REVOLUCIJE"

Biblija, beseda božja v domačem jeziku, po letu 1611 v avtorizirani verziji kralja Jakoba, je sredi 17. stoletja predstavljala temeljni tekst in ideološko osnovo britanskih družbenih prevratov, ki so jih nekateri zgodovinarji interpretirali kot "angleško revolucijo". Pravzaprav je bibliji pripadla prav takšna vloga, kakršno so v francoski revoluciji stoletje in pol kasneje igrala dela Montesquieuja, Voltairja in Rousseauja. čeprav so bili v istem obdobju postavljeni temelji politične teorije oziroma politične filozofije, kot jo poznamo danes, je tedanji družbeni imaginarij obvladovala metaforika greha, pokore in kazni, še zlasti v vrstah militantnih puritancev. Za politične aktiviste svetopisemske zgodbe niso pomenile le božjega razodetja, pač pa tudi interpretacijsko matriko sedanjosti ter ključ za razumevanje prihodnosti. V političnih zapletih in socialnih transformacijah so tako puritanski protagonisti v prvi vrsti videli konflikt med izpolnjevanjem božje volje in grehom kot pokorščino Satanu.

A radikalne zamisli pripadnikov verskih sekt, ki so skušali uresničiti Kraljestvo božje na zemlji, zgraditi Novi Jeruzalem oziroma v najmilejši različici tempelj božji očistiti papističnega poganstva, nikakor niso bile enoznačne. Apokaliptična pričakovanja in militantne zahteve po temeljiti prenovi družbe so številne ločine razumele po svoje. če je sicer prevladala različica kalvinizma, najbolj poznana v webrovski interpretaciji kot ideologija odpovedovanja, strogosti do samega sebe, discipline in vsesplošne sumničavosti do grešnih nagnjenj (alkohola, tobaka, iger na srečo ter seksualne razpuščenosti), je branje biblije, ki si jo je (v nasprotju z željami večine reformatorjev) vsakdo razlagal sam, spodbudilo tudi nastanek antinomičnih idej in gibanj, ki so življenjsko vodilo in celo pot do odrešenja videla prav v grehu.

Andrej Kurillo je podiplomski student zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!