Delavsko-punkerska univerza vabi na zadnje, dvajseto predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 17. maja 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Miklavž Komelj

OD IZVIRNEGA GREHA DO BIOKOZMIZMA

Predavanje bo poskušalo tematizirati nekatere konsekvence mita o izvirnem grehu, kot jih je izpeljala starejša srednjeveška krščanska tradicija: izvirni greh, ki ga je storil človek, naj ne bi deformiral samo človeške narave, ampak naravo v celoti. Povezanost med človekom in naravo skozi ta mit ni bila tematizirana kot odvisnost človeka od narave, ampak kot odvisnost narave od človeka; pri čemer je bilo prav tisto, kar naravo opredeljuje kot naravno in kot človeku tujo, razumljeno kot učinek človeške intervencije. V ta mit pa se vpisuje tudi problematizacija vsega, kar bi v človeški naravi lahko imeli za naravno; človeška narava v nedeformiranem stanju naj ne bi pomenila nič drugega kot preseganje same sebe. V drugem delu predavanja bodo nekatere poteze tega mita povezane z nekaterimi potezami utopičnih razmišljanj o transformaciji celotne narave kot posledici transformacije človeške družbe, kakršna so se v različnih oblikah vedno znova aktualizirala ob družbenotransformativnih projektih devetnajstega in dvajsetega stoletja. Predavanje bo potekalo pod pokroviteljstvom Biokozmistične internacionale /č. G./ (s sedežem v Tbilisiju).

Dr. Miklavž Komelj je umetnostni zgodovinar, pesnik in prevajalec. Za mnogoplastno in interdisciplinarno delo o toskanskem slikarstvu prve polovice 14. stoletja, ki pomeni vidni prispevek k vsem trem področjem, na katera posega: k umetnostni in literarni zgodovini ter estetiki, je prejel Zlati znak ZRC.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!