Delavsko-punkerska univerza vabi na sedemnajsto predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 19. aprila 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Rok Govednik

BITI PERVERZEN...

Slovar besedo perverzen razlaga z: biti sprevržen, izprijen, izmaličen, spačen, izrojen, protinaraven v hotenjih in nagonih. In kaj to pomeni, da si protinaraven v hotenjih? če predvidevamo, da so možgani v prvem naravna tvorba … Kaj drugega lahko naravni subjekt dela in si želi kot pa naravne stvari?

Po običajnem prepričanju je bistvo človekovega seksualnega življenja v stremljenju, da bi svoje genitalije združil z genitalijami drugega spola, pravi Freud, a prakse še kako kažejo da se da genitalije izrabljati in uporabljati na vse mogoče načine. Kaj je tukaj grešnega, sprevrženega? Za marsikoga vse. A kaj hočemo, danes misijonarski položaj ne zadovoljuje. Za nevrotičnega iskalca je njegova zadovoljitve v nenehnem iskanju »the objekta«, ki ima to kar pričakuje, med tem ko perverznež svoje želje še kako pozna.

Bistvo človeka ni zgolj reprodukcija (sicer samega sebe), ampak samoustvarjanje. Ta presežek Georges Battaile imenuje erotizem. Erotizem se je razvijal vzporedno z razvojem nečistosti in je zato nerazumljen in nesprejet. Ko človeška seksualnost ni zgolj živalska, je erotična. Zato je torej erotika nekaj, kar stvari dodaš, jo oplemenitiš. Predmet erotizma je notranja želja, je vidik človekovega notranjega življenja.

Rok Govednik je študent kulturologije na Fakulteti za družbene vede.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!