Delavsko-punkerska univerza vabi na prvo predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 23. novembra 2006, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Matjaž Črnivec

BIBLIČNO POJMOVANJE GREHA

Svetovnonazorski kontekst Svetega pisma: transcendentni, povsem presežni Drugi (=Bog) se razodeva človeku, predvsem prek besede. 1. Že etimološko hebrejske in grške besede kažejo, da gre pri grehu za "zgrešitev", ki ima predvsem osebnostno razsežnost - do Drugega (Boga) in drugega (sočloveka, še posebej šibkega); moralni in etični vidiki so temu podrejeni. 2. Nova zaveza povzame starozavezni koncept greha in ga še bolj personalistično radikalizira; greh se razumeva najprej kot zgrešitev "dvodimenzionalne" ljubezni do Boga in bližnjega. 3. V nekaterih spisih Nove zaveze se pojavi koncept greha kot splošne človeške eksistencialne paradigme, v katero je človek ujet in iz katere sam ne more izstopiti. Moralizem kot poskus takšnega avtonomnega izstopa se izkaže kot dvojno grešen. Bistvo te bivanjske določenosti, ki se povezuje tudi s smrtjo, je ravno neka primarna, nereflektirana avtonomnost, psihološka "centrifugalnost", samo-vzpostavitev, samo-obramba, samo-izpolnitev itd. Nasproti tej "oblasti greha" Nova zaveza postavlja bivanje, ki je radikalno usmerjeno k Drugemu/drugemu in ki ravno v tem obratu najdeva osvobojenega sebe. 4. V Novi zavezi tudi Bog sam na skrajno paradoksalen način poseže v problem greha, s tem da se sam identificira z grehom(!) 5. človekova osvoboditev od greha je bivanjski obrat (gr. metanoia), temeljna sprememba notranje drže. To se bistveno razlikuje od tradicionalno razumljene "pokore", pri kateri gre za legalistično razumljeno opravljanje spokorniških del. Na to razliko je opozoril Martin Luther, podobno pojmovanje pa najdemo tudi v pravoslavni teologiji.

Matjaž Črnivec je generalni tajnik slovenske Svetopisemske družbe.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!