Delavsko-punkerska univerza vabi na osmo predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 15. februarja 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Goran Č. Potočnik

GREH IN ŽENSKA

V prispevku si bom zastavil tri vprasanja:

Kaj mi lahko Pavel, Avguštin in Kierkegaard povedo o Grehu?

Kaj mi lahko Ana (Karenina), Ema (Bovary) in Effi (Briest)povedo o Ženski?

Kaj mi lahko Mojzes pove o Grehu in Ženski?

In kaj naj bi odgovori na ta vprasanja razkrili? Fundamentalno ne-možnost tega, v kurziv postavljenega, 'in'. Nemožnost sobivanja pojavov Greha in Ženske v enem.

Goran Č. Potočnik je diplomiral iz filozofije in sociologije kulture.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!