Delavsko-punkerska univerza vabi na sedmo predavanje iz tematskega ciklusa O grehu, ki bo v četrtek, 1. februarja 2007, ob 18. uri v Klubu Gromka na Metelkovi.

Gorazd Andrejč

O TREH POJMOVANJIH GREHA V KRŠČANSTVU

Krščansko pojmovanje greha ni enoznačno. V Svetem pismu ne obstaja izčrpna definicija greha, temveč pozoren bralec spoznava pomen greha skozi celoto svetopisemskih zgodb, opisov odnosov in posledic greha. To, kar se da ugotoviti, je, da obstajajo vsaj trije sloji pojmovanja greha: greh kot nemoralno dejanje, greh kot stanje človeka oz. življenjska usmerjenost, ter greh kot notranji sovražnik oz. negativni glas znotraj nas, ki ima svojo presenetljivo moč.

Posameznikovo stališče do vprašanja objektivnosti ali subjektivnosti greha je tesno povezano z njegovo ali njeno opredelitvijo do enega drugega, subjektivnega vprašanja: Ali vidim greh kot problem? če da, potem je moj odnos do potrebe po odrešitvi od greha popolnoma drugačen in oseben, kot če greha ne vidim kot problem.

Gorazd Andrejč je pastor krščansko adventistične cerkve.

Poslušajte predavanje: mp3 ogg

DPU Simpozij "Toleranca - med etiko in politiko"

Ljubljana, 12. in 13. oktober 2006

» Preberite vabilo tukaj

» Program

» Audio zapis simpozija

Kompleksnost in paradoksalnost koncepta greha je treba zoperstaviti samo po sebi umevnemu pojmovanju greha kot nečesa prepovedanega. Ta predstava je na ravni vsakdana dobila že status vkoreninjenega predsodka in bi jo torej veljalo podvreči resnemu razmisleku v okviru različnih ved (filozofije, sociologije, zgodovine in nenazadnje tudi političnih ved).
(iz spremnega pisma k 10. letniku)

» DPU mailing lista: prijavite se tukaj .

» info: dpu@mail.mirovni-institut.si
t: 01 234 77 31

» arhiv: 9. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 8. letnik DPU je na voljo tukaj

» arhiv: 7. letnik DPU je na voljo tukaj

NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!